کوترا

کوترا

تنها لیزر قابل استفاده انواع تیپهای پوستی حتی پوستهای برنزه و آفتاب گرفته

Hair removal :

ü      دارای دو طول موج 755 و 1064 nm
ü      استفاده از کولینگ یاقوت کبود در تکنولوژی الکس سرد جهت از بین بردن موهای زائد و خنک شدن موضع قبل ،همزمان ،بعد از درمان
ü      امکان انتقال انرژی کافی به فولیکول مو بدلیل وجود یاقوت کبود بدون آسیب به پوست
ü      عدم انعکاس اشعه لیزر و تطبیق امپدانس در زمان انتقال لیزر
ü      افزایش اثربخشی و کاهش میزان درد بدلیل فاصله کمتر هندپیس تا فولیکول مو
ü      دارای کولینگ سه زمانه و تکنولوژی Tru pulse-ND:YAG
ü      افزایش جذب انرژی توسط فولیکول موبدلیل فشار سطحی بیشتر
ü      تنها لیزر دارای پالس مربعی جهت جلوگیری از اتلاف انرژی انتقالی به فولیکول مو
ü      کوتاهترین دوره درمان بدلیل رساندن انرژی کافی به فولیکول مو
ü      امکان استفاده از انرژی بالای دستگاه بدون هیچگونه درد
ü      قابل استفاده برای کلیه ضایعات عروقی ووانواع لک با طول موجهای مختلف 1064,755,532 nm
ü      قابل تنظیم بودن Spot Size -Fluence -Pulse Width با توجه به کاربرد موردنیاز
آدرس :

تلفن :
88102102
Email :
info@afamed.org
عضویت در خبرنامه
اطلاعات جدیدترین محصولات را از طریق ایمیل سایت آفا فیلر دریافت نمایید.
© Copyright 2016 FILLER Co
ALL RIGHTS RESERVED
WebDesign and SEO By ParsianMehr