دلیل ضخیم شدن پوست به دلیل GvHD بعد از پیوند سلول‌های بنیادی چیست؟

چهارشنبه 8 بهمن 1399 / 47

GVHD.jpg

 

گاهی بعد از پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز، سلول‌های ایمنی مربوط به اهداکننده بافت‌های گیرنده را به عنوان غریبه شناسایی می‌کنند و این امر منجر به شروع اختلالاتی موسوم به بیماری پیوند علیه میزبان(GvHD) می‌شود که به طور عام آن را رد پیوند نیز می‌نامند.

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress، در پژوهشی جدید در دانشگاه تسوکوبای ژاپن، محققین نشان داده‌اند که پاتوژنزی که از عوارض GvHD است و منجر به آسیب پوستی می‌شود، بوسیله فاکتورهایی مانند TGFβ1وساطت می‌شود که از سیتوکین‌هایی است که بوسیله کراتینوسیت‌هایی که در حال مرگ سلولی هستند ترشح می‌شود و این مرگ سلولی در نتیجه تحریک با اینترفرون گاما صورت می‌گیرد. بیان بیشتر TGFβ1 با افزایش مرگ کراتینوسیتی و تغییراتی در پوست می‌شود که با اسکلرودرما همراه است.

یافتن دیدگاه‌های مولکولی جدید در مورد نحوه بروز اسکلرودرما و هم چنین GvHD می‌تواند منجر به یافتن راه‌های جدید درمانی برای این عارضه خطرناک شود.

منبع :بنیان


برچسب ها