اعمال فشار منفی به بهبودی زخم های باز جراحی سرعت می بخشد

چهارشنبه 6 اسفند 1399 / 55

بخیه.jpg

محققان می گویند درمان عفونت زخم جراحی با روش فشار منفی بسته سریع تر از فشار منفی باز رخ می دهد.

دکتر ریچارد فرازی از مرکز علمی کالج دارویی تکزاس می گوید از اینکه بعد از درمان با روش فشار منفی بسته زخم های عفونی زیادی در این دسته از بیماران باقی نمانده اند،بسیار متعجب شدم. نتایج به طور شگفت انگیزی مطلوب بودند.

درمان فشار منفی باز زخم سال ها برای درمان عفونت زخم جراحی استفاده می شود و دوره دوران کوتاه تر و پذیرش بهتری از سوی بیمار در مقایسه با درمان پانسمان استاندارد داشته است. درمان فشار منفی بسته زخم برای درمان زخم هایی استفاده می شود که بخیه و یا بسته شده اند. شواهد پراکنده ای از استفاده از درمان فشار منفی باز در بهبود زخم جراحی آلوده و چرکی حمایت می کنند.

تیم دکتر فرازی در 49 نفر از بیمارانی که جراحی سیلیتومی انجام داده اند میزان تاثیر گذاری درمان فشار منفی بسته در درمان زخم های جراحی را با درمان فشار منفی باز مقایسه کردند.

فرازی می گوید من این مطالعه را با شک و تردید برای درمان فشار منفی بسته مطرح کردم. مطمئن نبودم که این درمان چطور می تواند در عفونت زخم جراحی در این بیماران پرخطر موثر باشد. اما حمایت کافی در مورد درمان فشار منفی بسته در زمینه های بالینی دیگر وجود داشت.

مدت زمان درمان با فشار منفی بسته (7-14.5 روز) در مقایسه با درمان فشار منفی باز (48-57.4 روز) کاهش یافته است.

تنها دو زخم درمان نشدند که در بیمارانی بودند که درمان فشار منفی باز دریافت کرده بودند و روزهای 6 و 13 بعد از جراحی جان خود را از دست دادند.

چهار مرگ در درمان باز و سه مرگ در درمان بسته رخ داد ،همچنین یک مورد عفونت زخم جراحی در درمان باز و 2 مورد در درمان بسته مشاهده شد. هر دو بیمار با زخم عفونی در درمان بسته، درمان باز دریافت کردند.

طبق تخمین های انجام شده توسط محققین، هزینه درمان عفونت زخم جراحی در طی 7 روز با دستگاه درمان فشار منفی باز بسیار کمتر (در حدود 1/9) از هزینه درمان 48 روزه با درمان فشار منفی باز است.

"ما قصد داریم به تجزیه و تحلیل این گروه بزرگتر از بیماران برای تأیید یا احتمالا رد کردن یافته های تحقیق پیش بینی شده ی تصادفی مان، بپردازیم. این پتانسیل می تواند یک گام مهم در مدیریت زخم های آلوده و کثیف باشد. زخم های باز و درمان فشار منفی باز ناراحتی، ناتوانی و هزینه هایی را برای بیماران به دنبال دارد." دکتر فرازی

گزارش شده از مجله کالج جراحان آمریکا

منبع :  دروانا - https://www.medscape.com

 

 


برچسب ها