نقش چربی زیر پوست در محافظت از بدن در برابر عفونت‌های باکتریایی

شنبه 23 اسفند 1399 / 315

پوست.jpg

محققان آمریکایی به کشف مهمی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد، سلول‌های چربی زیر پوست از قدرت محافظتی در برابر عفونت‌های باکتریایی برخوردار هستند.

به گزارش ایسنا، محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو موفق به رمزگشایی از نقش سلول‌های چربی موسوم به آدیپوسیت‌ها (adipocytes) شدند که نشان می‌دهد، چربی‌ها همیشه هم بد نیستند.

آدیپوسیت‌ها، سلول‌های چربی در زیر پوست هستند که به بدن برای مقابله با عفونت‌های باکتریایی کمک می‌کنند.

سابق براین عنوان شده بود که در زمان آسیب دیدن پوست، گلبول‌های سفید شامل نوتروفیل‌ها و ماکروفاژ‌ها احتمالا از بدن در برابر ورود باکتری به جریان خون پیشگیری می‌کنند؛ اما تحقیق جدید مشخص شد که سلول‌های بنیادی چربی زیر پوست مسئول اصلی محافظت از بدن دربرابر ورود عفونت‌های باکتریایی هستند.

در این تحقیق، موش‌ها در معرض عفونت استافیلوکوکوس اورئوس قرار گرفتند که علت اصلی عفونت پوست و بافت نرم در بدن انسان محسوب می‌شود؛ در مدت چند ساعت، افزایش در تعداد و اندازه سلول‌های چربی در محل عفونت مشاهده شد.

آدیپوسیت‌ها اقدام به تولید مولکول‌هایی موسوم به پپتیدهای ضد میکروبی می‌کنند که به دفع حمله باکتری‌ها و سایر عوامل بیماری‌زا (پاتوژن‌ها) کمک می‌کنند.

این سلول‌های چربی، سطوح بالای پپتیدهای ضد میکروبی (AMP) موسوم به پپتیدهای ضد میکروبی (CAMP) را تولید می‌کنند؛ CAMP مولکول‌هایی هستند که توسط پاسخ ایمنی ذاتی برای کشتن باکتری، ویروس، قارچ و سایر پاتوژن‌های مهاجم استفاده می‌شوند.

این کشف می‌تواند به محققان برای درک بیماری‌های مرتبط با چاقی و توسعه استراتژی‌های جدی برای بهینه‌سازی مراقبت کمک کند.

نتایج این تحقیق در مجله Science منتشر شد.

منبع :ایسنا


برچسب ها