فیلر هیابل


مقدمه

فیلر Hyabell ساخت کمپانی آلمانی Adoderm است که بعلت کیفیت بالا، ماندگاری و تنوع مدل در قاره اروپا با استقبال خوبی روبرو گشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HYABELL-DEEP-HYABLD.jpg

 

برند Hyabell دارای دو سبک فیلر است

 

 

  1. Wrinkle Treatment که شامل مدلهای Lips و Basic می باشد.
  2. Volumisation که شامل مدلهای Deep و Ultra می باشد.
  • مدل Lips: با غلظت 12 mg هیالورونیک اسید به همراه 0.3  لیدوکائین جهت مدلینگ لب استفاده می گردد.

تزریق این فیلر در Lips muscle and Contour line می باشد.

  • مدل Basic: با غلظت 16 mg هیالورونیک اسید به همراه 0.3 لیدوکائین جهت پرکردن خطوط با عمق متوسط و خط لب استفاده می شود.

تزریق این فیلردر Middle to deep dermis می باشد.

  • مدل Deep: با غلظت 20mg هیالورونیک اسید به همراه 0.3  لیدوکائین جهت حجم دهی لب، پرکردن خطوط نازولبیال و مریونت، لیفتینگ گونه و چانه و پرکردن چروکهای دست استفاده میشود.

تزریق این فیلردر deep dermis ،hypodermis می باشد.

  • مدل Ultra: با غلظت 24mg هیالورونیک اسید به همراه 0.3  لیدوکائین جهت پرکردن خطوط بسیار عمیق، زاویه سازی و حجم دهی فک و چانه، فرم دهی بینی استفاده می شود.

تزریق این فیلر در hypodermis ،epiperiostal می باشد.

 

 

 


کاتالوگ محصول

 

 

 


برچسب ها