فیلرهای هیابل

مقدمه

فیلر Hyabell ساخت کمپانی آلمانی Adoderm است که به علت کیفیت بالا، ماندگاری و تنوع مدل در قاره اروپا با استقبال خوبی روبرو گشته است.

فیلرهای هیابل

برند Hyabell دارای دو سبک فیلر است

Wrinkle Treatment که شامل مدلهای Lips و Basic می باشد.

Volumisation که شامل مدلهای Deep و Ultra می باشد.

  • مدل Lips

با غلظت 12mg هیالورونیک اسید به همراه 0.3  لیدوکائین جهت مدلینگ لب استفاده می گردد.

تزریق این فیلر در Lips muscle and Contour line می باشد.

  • مدل Basic

با غلظت 16mg هیالورونیک اسید به همراه 0.3 لیدوکائین جهت پرکردن خطوط با عمق متوسط و خط لب استفاده می شود.

تزریق این فیلردر Middle to deep dermis می باشد.

hyabel

  • مدل Deep

با غلظت 20mg هیالورونیک اسید به همراه 0.3  لیدوکائین جهت حجم دهی لب، پرکردن خطوط نازولبیال و مریونت، لیفتینگ گونه و چانه و پرکردن چروکهای دست استفاده میشود.

hyabel

تزریق این فیلردر deep dermis ،hypodermis می باشد.

  • مدل Ultra

با غلظت 24mg هیالورونیک اسید به همراه 0.3  لیدوکائین جهت پرکردن خطوط بسیار عمیق، زاویه سازی و حجم دهی فک و چانه، فرم دهی بینی استفاده می شود.

hyabel

تزریق این فیلر در hypodermis ،epiperiostal می باشد.

کاتالوگ محصول

تصاویر قبل و بعد

 
هیابل قبلهیابل بعد