خون ساز

8 بهمن 1399

دلیل ضخیم شدن پوست به دلیل GvHD بعد از پیوند سلول‌های بنیادی چیست؟

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.