سازمان جهانی بهداشت

14 آذر 1400

سرطان پوست شایع ترین سرطان در جهان

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.