6 بهمن 1400

افزایش شیوع سرطان سینه در زنان

سرطان سینه اولین عامل مرگ و میر سرطانی در بین زنان است و با توجه به شایع بودن آن بخصوص در جوانان، شناخت علائم و علل سرطان سینه بسیار ضروری است.