عفونت‌های باکتریایی

23 اسفند 1399

نقش چربی زیر پوست در محافظت از بدن در برابر عفونت‌های باکتریایی

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.