ویتامین K

29 بهمن 1399

چگونه ویتامین‌ها کروناویروس را تحت تاثیر قرار می‌دهند

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.