3 مرداد 1401

هیالورونیک اسید چیست

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
25 تیر 1401
عوارض احتمالی لیفت با نخ

عوارض احتمالی لیفت با نخ

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
15 تیر 1401
نمایش 89 از 562 موارد رسانه بارگذاری بیشتر جزئیات پیوست رفع-تیرگی-اطراف-چشم-با-مزوتراپی-یا-فیلر

رفع گودی و تیرگی زیرچشم با مزوتراپی یا تزریق فیلر!!

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
8 تیر 1401
فیلرهای تک‌فاز و دوفاز هیالورونیک اسید

فیلرهای Monophasic vs Biphasic هیالورونیک اسید

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
1 تیر 1401
مزوتراپی مو یا پی‌آرپی

مزوتراپی مو یا PRP

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
25 خرداد 1401
مزوتراپی غبغب

مزوتراپی غبغب

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
18 خرداد 1401
انواع نخ لیفت

انواع نخ لیفت

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
11 خرداد 1401

لیفت با نخ

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
3 خرداد 1401
مزوتراپی مو، بهترین روش رفع ریزش مو

مزوتراپی مو، بهترین روش رفع ریزش مو

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.