اولین و آخرین درمان دیابت، کنترل وزن و تنظیم سبک زندگی