برگزاری اولین ورکشاپ برای متخصصین پوست و جراحان زیبایی با رستلین 16 آذر ماه 1402 در هتل اسپیناس پالاس