رویدادها

30 آبان 1401

اولین کنگره مراقبت های پزشکی پایه

6 خرداد 1401

ورکشاپ نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک، “دکتر امید رحمانی” هتل المپیک تهران

11 اسفند 1400

کنگره سالیانه متخصصین پوست، زیبایی و لیزر، هتل المپیک تهران

11 بهمن 1400

وبینار تخصصی مزوتراپی دکتر بهاره صالحی

24 دی 1400

ورکشاپ نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک، “دکتر امید رحمانی” مجموعه گرین لند شیراز

23 دی 1400

ورکشاپ تزریق فیلر زیرچشم و لب روسی، “دکتر حمیده سلطانی” مجموعه گرین لند شیراز

30 آذر 1400

وبینار تخصصی لیفت نخ مدیترونیک، Dr.Kim Nam-ho

24 آذر 1400

بیستمین کنگره سالیانه متخصصین پوست ایران، هتل المپیک تهران

19 آذر 1400

ورکشاپ نخ های زیبایی و لیفت مدیترونیک “آقای دکتر رحمانی”، هتل المپیک