مدیریت وبسایت

30 آبان 1401

اولین کنگره مراقبت های پزشکی پایه

29 آبان 1401

داکسیفای

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
3 مرداد 1401

هیالورونیک اسید چیست

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
25 تیر 1401

عوارض احتمالی لیفت با نخ

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
15 تیر 1401

رفع گودی و تیرگی زیرچشم با مزوتراپی یا تزریق فیلر!!

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
15 تیر 1401

تولد تیرماهی‌های آفامد

8 تیر 1401

فیلرهای Monophasic vs Biphasic هیالورونیک اسید

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
1 تیر 1401

مزوتراپی مو یا PRP

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
25 خرداد 1401

مزوتراپی غبغب

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.