نقش چربی زیر پوست در محافظت از بدن در برابر عفونت‌های باکتریایی