چگونه ویتامین‌ها کروناویروس را تحت تاثیر قرار می‌دهند