اسپرمیدین

13 اسفند 1399

شناسایی داروی ضد پیری در بدن

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.