برچسب جدید پوستی

13 اسفند 1399

کنترل وضعیت سلامتی با برچسب جدید پوستی

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.