داکسیفای

29 آبان 1401

شیوع آنفلوآنزا، گونه H3N2 در کشور

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.