درمان کهیر

9 تیر 1400

درمان کهیر مزمن القایی

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.