درگیری مغز

21 بهمن 1399

درگیر شدن مغز به کووید-19 از درگیر شدن ریه خطرناک‌تر است

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.