زخم جراحی

6 اسفند 1399

اعمال فشار منفی به بهبودی زخم های باز جراحی سرعت می بخشد

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.