فیلر، فیلر هیالورونیک اسید، فیلر زیرچشم، رفع گودی زیرچشم، رفع خطوط اطراف چشم

5 اردیبهشت 1401

پرکننده اسید هیالورونیک، برای اصلاح حفره زیر چشمی

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.