مدیترونیک

18 دی 1402

برگزاری اولین ورکشاپ برای متخصصین پوست و جراحان زیبایی با رستلین 16 آذر ماه 1402 در هتل اسپیناس پالاس

برگزاری ورکشاپ متخصصین پوست و جراحان زیبایی با رستلین این ورکشاپ در تاریخ 16 آذر ماه  1402 در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد. تدریس توسط اساتید محترم: دکتر نراقی، دکتر بلیغی و دکتر مهدوی نیا در دو بخش تئوری و عملی برای پزشکان عزیز اجرا شد.
6 تیر 1402

برگزاری ورکشاپ تخصصی معرفی و نحوه کارگذاری نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک شرکت آفامد در هتل اسپیناس تیرماه 1402

برگزاری ورکشاپ تخصصی نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک این ورکشاپ در تاریخ 2 تیر ماه  1402 در هتل اسپیناس برگزار شد. تدریس توسط دکتر امید رحمانی، در دو بخش تئوری و عملی برای پزشکان عزیز اجرا شد.
27 اردیبهشت 1402

برگزاری ورکشاپ تخصصی معرفی و نحوه کارگذاری نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک شرکت آفامد در هتل اسپیناس اردیبهشت ماه 1402

برگزاری ورکشاپ تخصصی نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک این ورکشاپ در تاریخ 22 اردیبهشت ماه  1402 در هتل اسپیناس برگزار شد. تدریس توسط دکتر امید رحمانی، در دو بخش تئوری و عملی برای پزشکان عزیز اجرا شد.
1 بهمن 1401

بیست و یکمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین پوست ایران

بزرگترین نمایشگاه تخصصی در حوزه درماتولوژی همراه با کارگاه های تخصصی. شرکت های تجهیزات پزشکی و شرکت های دارویی در قالب نمایشگاه به معرفی محصولات و خدمات خود پرداختند.
27 دی 1401

برگزاری ورکشاپ تخصصی معرفی و نحوه کارگذاری نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک شرکت آفامد در هتل هما

برگزاری ورکشاپ تخصصی معرفی و نحوه کارگذاری نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک شرکت آفامد این ورکشاپ در تاریخ 23 دی ماه 1401 و در هتل هما تهران برگزار شد.  ورکشاپ در دو بخش تئوری و عملی  توسط  دکتر امید رحمانی برگزار گردید
6 خرداد 1401

ورکشاپ نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک، “دکتر امید رحمانی” هتل المپیک تهران

11 اسفند 1400

کنگره سالیانه متخصصین پوست، زیبایی و لیزر، هتل المپیک تهران

24 دی 1400

ورکشاپ نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک، “دکتر امید رحمانی” مجموعه گرین لند شیراز

30 آذر 1400

وبینار تخصصی لیفت نخ مدیترونیک، Dr.Kim Nam-ho