پروتئین‌

2 آذر 1400

پروتئین‌ها عامل بیماری پسوریازیس

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.