پوست، مو و زیبایی

1 بهمن 1402

شرکت در 22مین کنگره سالیانه انجمن متخصصین پوست ایران

شرکت آفامد در همایش همایش 22مین کنگره سالیانه انجمن متخصصین پوست ایران به عنوان یکی از شرکت های نام دار محصولات پزشکی در هتل اسپیناس پالاس در تاریخ 27 الی 29 دی ماه 1402 شرکت نموده و به معرفی محصولات زیبایی پزشکی خود برای پزشکان پرداختند.
18 دی 1402

برگزاری اولین ورکشاپ برای متخصصین پوست و جراحان زیبایی با رستلین 16 آذر ماه 1402 در هتل اسپیناس پالاس

برگزاری ورکشاپ متخصصین پوست و جراحان زیبایی با رستلین این ورکشاپ در تاریخ 16 آذر ماه  1402 در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد. تدریس توسط اساتید محترم: دکتر نراقی، دکتر بلیغی و دکتر مهدوی نیا در دو بخش تئوری و عملی برای پزشکان عزیز اجرا شد.
12 شهریور 1402

شرکت در همایش تازه ها و موضوعات پر کاربرد در طب عمومی

شرکت آفامد در همایش تازه ها و موضوعات پرکاربرد در طب عمومی به عنوان یکی از شرکت های نام دار محصولات پزشکی در مرکز همایش های بین المللی رازی در تاریخ 8 الی 10 شهریور شرکت نموده و به معرفی محصولات زیبایی پزشکی خود برای پزشکان پرداختند.
3 مرداد 1402

دومین کنگره مراقبت های پزشکی پایه

شرکت در دومین کنگره مراقبت های پزشکی پایه به عنوان یکی از شرکت های نام دار محصولات پزشکی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 28 الی 30 تیر
6 تیر 1402

برگزاری ورکشاپ تخصصی معرفی و نحوه کارگذاری نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک شرکت آفامد در هتل اسپیناس تیرماه 1402

برگزاری ورکشاپ تخصصی نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک این ورکشاپ در تاریخ 2 تیر ماه  1402 در هتل اسپیناس برگزار شد. تدریس توسط دکتر امید رحمانی، در دو بخش تئوری و عملی برای پزشکان عزیز اجرا شد.
27 اردیبهشت 1402

برگزاری ورکشاپ تخصصی معرفی و نحوه کارگذاری نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک شرکت آفامد در هتل اسپیناس اردیبهشت ماه 1402

برگزاری ورکشاپ تخصصی نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک این ورکشاپ در تاریخ 22 اردیبهشت ماه  1402 در هتل اسپیناس برگزار شد. تدریس توسط دکتر امید رحمانی، در دو بخش تئوری و عملی برای پزشکان عزیز اجرا شد.
1 بهمن 1401

بیست و یکمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین پوست ایران

بزرگترین نمایشگاه تخصصی در حوزه درماتولوژی همراه با کارگاه های تخصصی. شرکت های تجهیزات پزشکی و شرکت های دارویی در قالب نمایشگاه به معرفی محصولات و خدمات خود پرداختند.
27 دی 1401

برگزاری ورکشاپ تخصصی معرفی و نحوه کارگذاری نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک شرکت آفامد در هتل هما

برگزاری ورکشاپ تخصصی معرفی و نحوه کارگذاری نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک شرکت آفامد این ورکشاپ در تاریخ 23 دی ماه 1401 و در هتل هما تهران برگزار شد.  ورکشاپ در دو بخش تئوری و عملی  توسط  دکتر امید رحمانی برگزار گردید
6 خرداد 1401

ورکشاپ نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک، “دکتر امید رحمانی” هتل المپیک تهران