4 اسفند 1400

سیر تا پیاز کرونا امیکرون

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.
8 بهمن 1399

آسیب عروق خونی باعث بروز علائم عصبی کووید-19 می‌شود

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.