1 بهمن 1402

شرکت در 22مین کنگره سالیانه انجمن متخصصین پوست ایران

شرکت آفامد در همایش همایش 22مین کنگره سالیانه انجمن متخصصین پوست ایران به عنوان یکی از شرکت های نام دار محصولات پزشکی در هتل اسپیناس پالاس در تاریخ 27 الی 29 دی ماه 1402 شرکت نموده و به معرفی محصولات زیبایی پزشکی خود برای پزشکان پرداختند.
12 شهریور 1402

شرکت در همایش تازه ها و موضوعات پر کاربرد در طب عمومی

شرکت آفامد در همایش تازه ها و موضوعات پرکاربرد در طب عمومی به عنوان یکی از شرکت های نام دار محصولات پزشکی در مرکز همایش های بین المللی رازی در تاریخ 8 الی 10 شهریور شرکت نموده و به معرفی محصولات زیبایی پزشکی خود برای پزشکان پرداختند.
3 مرداد 1402

دومین کنگره مراقبت های پزشکی پایه

شرکت در دومین کنگره مراقبت های پزشکی پایه به عنوان یکی از شرکت های نام دار محصولات پزشکی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 28 الی 30 تیر